CZ EN
Tento model jsou vlastně dva modely v jednom - lze vytvořit jak historická rekonstrukce hradu, tak i současná podoba hradu a to ne volitelně, ale jde o dva plnohodnotné modely.

Hrad Lietava se nachází v západní části Slovenska, na východní části Súlovských skal. Jeho název pravděpodobně vznikl podle názvu blízké říčky Rajčianky, které se v minulosti říkalo Letava.

Samotný hrad byl založen ve 2. polovině 13. století, kdy sloužil jako správní a vojenské sídlo. Prvním doloženým vlastníkem hradu byl rod Balašovců. Za jejich éry byla na skále vybudována čtyřpodlažní věž čtvercového půdorysu, malý palác a obranná hradba, která se táhla severovýchodně od věže.

Koncem 13. století hrad zabral Matúš Čák Trenčianský, ale po jeho smrti v roce 1321 hrad přešel do rukou krále Karla Roberta a jeho syna Ludvíka, kteří jej na krátkou dobu vrátili rodu Balašovců, poté však přešel do vlastnictví Štěpána Bebka z Plešivce, a po něm krále Zikmunda Lucemburského. Ve 2. polovině 15. století daroval král Matyáš Korvín Lietavu vojenskému veliteli Pavlovi Kinižimu, který už vlastnil nedaleký hrad Strečno. Během jeho působení byly provedeny mnohé stavební úpravy – bylo postaveno nové předhradí na severní straně, bašta, velká obytná věž blízko přístupové brány a celkové bylo vylepšeno opevnění i obytná část hradu.

16. století bylo obdobím největšího rozkvětu. Na začátku tohoto století byl vlastníkem Mikuláš Kostka, jehož dceru si vzal Františk Turzo. Ten se hradu velice věnoval, dokonce povolal stavitele z Itálie, kteří hrad rozšířili a přestavěli v renesančním slohu, přičemž dbali nejen na kvalitní opevnění, ale i na pohodlí obyvatel hradu i na reprezentativní vzhled jak zvenčí, tak i výzdobou interiérů. Byl vybudován poslední hradební okruh s novou věžovou bránou a další brána, přezdívaná Orlová. V té době se na Lietavě zdržovala i početná vojenská posádka, čítající téměř 300 členů.

Rod Turzovců však postupně ztrácel o Lietavu zájem, což se podepsalo i na jejím stavu. Na konci 17. století už byl hrad neobydlený a postupně chátral. V dnešní době je již pouhou zříceninou. V současnosti je vlastníkem hradu Sdružení za záchranu Lietavského hradu, které usiluje o jeho konzervaci a statické zabezpečení. Hrad je volně přístupný, návštěvníci mohou obdivovat nejen jeho zachovalé části, ale i nádherné výhledy do okolí.


Hrad Lietava
Hrad Lietava 01
Hrad Lietava
Hrad Lietava 02
Hrad Lietava
Hrad Lietava 03
Hrad Lietava
Hrad Lietava 04
Hrad Lietava
Hrad Lietava 05
Hrad Lietava
Hrad Lietava 06
Hrad Lietava
Hrad Lietava 07
Hrad Lietava
Hrad Lietava-skály 08
Hrad Lietava
Hrad Lietava-skály 09
Hrad Lietava
Hrad Lietava-skály 10
Hrad Lietava
Hrad Lietava-skály 11


Zpět

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informaceQR

FB IS